Winners of the Presidential Scolarship Award

Selection for the president's scholarship award was first done in the year 1986.


 • Noor'ul Huda

  2006

  Top
 • Abdhulla Humaid

  2005

  Top
 • Mariyam Sazuna

  2005

  Top
 • Ahmed Abdhulla

  2005

  Top
 • Hushama Ahmed

  2005

  Top
 • Aminath Zulfa Mohamed

  2005

  Top
 • Mohamed Iaad Hameed

  2005

  Top
 • Aiminath Amaany

  2004

  Top
 • Mohamed Moosa

  2004

  Top
 • Mohamed Razeem

  2004

  Top
 • Ibrahim Mohamed

  2004

  Top
 • Aiminath Inaasha

  2003

  Top
 • Abdhulla Mohamed

  2003

  Top
 • Naufath Wisama

  2003

  Top
 • Aishath Fazlyn

  2002

  Top
 • Nishwan Abbas

  2001

  Top
 • Mohammed Riffath

  2000

  Top
 • Mumthaaz Hussain

  1999

  Top
 • Ahmed Rasheed

  1998

  Top
 • Ahmed Fazeel

  1997

  Top
 • Ahmed Shahyd

  1996

  Top
 • Mohamed Ali

  1995

  Top
 • Mohamed Arif

  1994

  Top
 • Haamid Shafeeu

  1994

  Top
 • Ibrahim Shihaam

  1993

  Top
 • Ali Niyaz (Late)

  1992

  Top
 • Mohamed Saleem

  1991

  Top
 • Aiminath Shahyn

  1990

  Top
 • Hussain Ibrahim

  1989

  Top
 • Ahmed Nazim

  1988

  Top
 • Ahmed Shaan

  1987

  Top
 • Hassan Shafeeu

  1986

  Top